Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de service gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in dit Privacybeleid. Dit privacybeleid is tot stand gekomen met behulp van de Privacybeleidgenerator.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor dit privacybeleid:

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij ‘controle’ betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemgerechtigd zijn voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteit.

Bedrijf (in deze Overeenkomst ook wel “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar elfbc5000nl.com.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten.

Land verwijst naar: Alaska, Verenigde Staten

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Dienst verwijst naar de Website.

Onder Dienstverlener wordt verstaan ​​iedere natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het Bedrijf worden ingezet om de Dienst te faciliteren, om de Dienst namens het Bedrijf te verlenen, om diensten uit te voeren die verband houden met de Dienst, of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Dienst wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens hebben betrekking op gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij door de Dienstinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar elfbc5000nl.com, bereikbaar via https://www.elfbc5000nl.com/

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het Bedrijf, of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, indien van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie omvatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijvoorbeeld IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u via of via een mobiel apparaat toegang krijgt tot de Dienst, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en onze service te verbeteren en analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen het volgende omvatten:

Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk bepaalde delen van onze service niet gebruiken. Tenzij u uw browser zo heeft ingesteld dat deze cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.

Webbakens. Bepaalde delen van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan ​​als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail heeft geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het vastleggen van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen ‘permanente’ of ‘sessiecookies’ zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. U kunt meer informatie over cookies vinden in het TermsFeed-websiteartikel.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Noodzakelijke/essentiële cookies Type: Sessiecookies Beheerd door: Ons Doel: Deze cookies zijn essentieel om u de diensten te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en gebruiken wij deze cookies alleen om u deze diensten te leveren.

Cookiebeleid/kennisgeving Acceptatiecookies Type: Permanente cookies Beheerd door: Ons Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

Functionaliteit Cookies Type: Permanente cookies Beheerd door: Ons Doel: Met deze cookies kunnen we keuzes onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de website gebruikt.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons Cookiebeleid of het Cookies-gedeelte van ons Privacybeleid bezoeken.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze Dienst te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Dienst te monitoren.

Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen u als geregistreerde gebruiker toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de service.

Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie over updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, wanneer dit nodig of redelijk is voor de uitvoering ervan.

Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al heeft gekocht of waar u naar heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw gegevens gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel of al onze activa te evalueren of uit te voeren, ongeacht of dit in de continuïteit is of als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of een soortgelijke procedure, waarbij de door ons bewaarde persoonlijke gegevens over onze servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.

Voor andere doeleinden: We kunnen uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Service, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

Om onze Dienst te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Dienst te monitoren.

Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen u als geregistreerde gebruiker toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de service.

Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie over updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, wanneer dit nodig of redelijk is voor de uitvoering ervan.

Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al heeft gekocht of waar u naar heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw gegevens gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel of al onze activa te evalueren of uit te voeren, ongeacht of dit in de continuïteit is of als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of een soortgelijke procedure, waarbij de door ons bewaarde persoonlijke gegevens over onze servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.

Voor andere doeleinden: We kunnen uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Service, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf bewaart uw gegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Het Bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analyse. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of als Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het bedrijf en op andere plaatsen waar de betrokken partijen zich bevinden. Het betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit privacybeleid, en er zal geen overdracht van uw gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van uw gegevens. gegevens en andere persoonlijke informatie.

Verwijder uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld te verwijderen of te vragen dat wij daarbij helpen.

Met onze Service kunt u bepaalde informatie over u binnen de Service verwijderen.

U kunt uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door u aan te melden bij uw account, als u die heeft, en naar het gedeelte met accountinstellingen te gaan waar u uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, deze te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde gegevens mogelijk moeten bewaren als we daartoe een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw gegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Politie

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf uw gegevens openbaar maken als dit wettelijk vereist is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan uw gegevens openbaar maken als het te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Voldoen aan een wettelijke verplichting

Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van het bedrijf

Mogelijke misstanden in verband met de Dienst voorkomen of onderzoeken

Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek

Bescherm tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot iemand onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Stel dat we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders. In dat geval zullen wij die informatie van onze servers verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouders nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die wij niet beheren. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. Wij adviseren u ten zeerste om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor sites van derden, de inhoud van diensten of de privacy van praktijken van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u via e-mail en een prominente kennisgeving op onze service op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt en de datum voor laatst bijgewerkt bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Winkelwagen